FRANCÚZI MAJÚ RADI UMELCOV, AŽ NEKRITICKY

Tlačová správa o účasti členov Kremnického divadla v podzemí na 36. ročníku medzinárodného festivalu mimického a pohybového umenia MIMOS v Périgueux

V dňoch 23. – 28. júla 2018 sa členovia KREMNICKÉHO DIVADLA V PODZEMÍ n.o. (KDvP), Ján Fakla, Jana Mikitková a Dušan Krnáč zúčastnili 36. ročníka medzinárodného festivalu mimického a pohybového umenia MIMOS v nádhernom historickom meste kultúry a kvetov Périgueux, ktoré leží neďaleko slávneho Bergeracu či Bordeaux na juhozápade Francúzska. Festival organizuje miestne kamenné divadlo L´ODYSSÉE, ktoré je aj Národným inštitútom mimického a pohybového umenia. Koná sa na dvadsiatich scénach v divadlách, kaplnkách či cirkusovom kubuse, ale najmä na námestiach, parkoch, školských dvoroch i moderných urbánnych priestoroch mesta.
Vznikol v roku 1983 na počesť legendárneho francúzskeho míma Marcela Marceau. Za 35 rokov sa festival vyprofiloval ako multižánrový. Jeho riaditeľom bol niekoľko rokov aj slovenský rodák a dramaturg Peter Bu, ktorý z festivalu urobil veľkú medzinárodnú udalosť.
Na základe pozvania organizátorov mohli dramaturgovia a dizajnér Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie v Banskej Štiavnici získavať informácie, porovnávať i objavovať pozoruhodné inscenácie na druhom najvýznamnejšom festivale zameranom na pohybové a fyzické divadlo v Európe. Ten však svoju dramaturgiu neobmedzuje len na tradičnú pantomímu, ale je otvorený všetkým moderným formám mimického, gestického a pohybového umenia – od klaunov, cez burlesku, akrobatov, nový cirkus, pouličné a tanečné divadlo, vizuálne a bábkarske umenie, divadlo objektov aj nových technológií. Festival je okrem profesionálnych umeleckých skupín aj štartovacou platformou pre začínajúcich umelcov a najmä študentské prezentácie.
Počas šiestich dní členovia KDvP zažili veľkolepé otvorenie festivalu realizované ako videomaping na historické budovy, múry a katedrálu zložený z mixu fotografií a videí z predchá- dzajúcich ročníkov pre viac ako 5 000 divákov a v pomerne časovo nahustenom programe uvideli takmer všetky IN (22) – divadelné a OFF (20) pouličné a plenérové inscenácie z 8 štátov Európy v rôznych častiach historického mesta i jeho blízkeho okolia. Aj keď väčšina predstavení bola non- verbálna, výnimočný zážitok poskytla napríklad mladá, pôvodom fínska dvojica Elica Abonce Muhonen & Sanja Kosonen v novo-cirkusovej klauniáde CAPILOTRACTÉES, v ktorej okrem škandinávskeho humoru predviedli aj tanečnú akrobaciu zavesené za svoje vlasy. Vtipný a majstrovsky pohybovo prepracovaný bol aj príbeh bezdomovca prebíjajúceho sa krutým kapitalizmom s názvom ÚNIK v podaní vynikajúceho francúzskeho herca Matiusa Pileta, ktorý v sólovo-burlesknej inscenácii spojil pohybové divadlo a pantomimický tanec do dynamickej výpovede o bláznivom svete, kde je ľudská bytosť rozdrvená. Výborné a mimoriadne zábavné bolo aj španielske Cor de Teatre, ktoré v pohybovo-muzikálovom kabarete ALLEGRO nielen parodovalo najväčšie operné árie, ale pomocou prepracovanej choreografie sólistov a zboru vytváralo nespočetné komické situácie a skvelý hudobno-pohybový humor.
Nepochybným prínosom návštevy festivalu bola aj výmena kontaktov, skúseností a dramaturgických tipov s viacerými umelcami a hosťami festivalu. Inšpiratívne bolo aj využitie verejných priestorov mesta. Hralo sa takmer všade, kde sa len dalo, najmä na turistami preplnených kamenných námestíčkach, v parkoch a záhradách. Preto ani neprekvapila vysoká účasť (400 – 500 ľudí na každom outdoorovom predstavení, na amfiteátri aj dvetisíc), ale najmä obrovská prajnosť a podpora divákov každému umeleckému výkonu či umeleckej skupine, aj keď bolo predstavenie priemerné, alebo umelci boli začínajúci (do OFF programu festivalu sa bolo možné prihlásiť).
Faktom však je, že na divácku účasť má vplyv nielen dramaturgia, tradícia akcie, ale aj voľný vstup na polovicu produkcií festivalu, čo súvisí aj s (na naše pomery) vysokým rozpočtom festivalu.
Potešila nás vysoko profesionálna organizácia, najmä spolupráca s miestnou políciou, ktorá spolu s dobrovoľníkmi prísne, ale pritom ľudsky dozerala na bezpečnosť umelcov aj divákov (v uzavretých priestoroch všetkým kontrolovali obsah kabeliek a tašiek). Preto aj francúzsky festival potvrdzuje, že dobre pripravená ponuka umenia si získava a kultivuje divákov rôzneho veku, úrovne vzdelania a dlhodobo poľudšťuje spoločnosť. Svedčila o tom nielen prívetivosť a ochota organizátorov, ale aj permanentné úsmevy na tvárach ľudí v celom meste i počas celého nášho pobytu v Périgueux.
Návšteva Francúzska členmi KDvP splnila svoj účel. Priniesla niekoľko vhodných titulov pre dramaturgiu Festivalu AMPLIÓN, umožnila nadviazať nové medzinárodne kontakty a potvrdila dôležitosť navštevovania podobných festivalov. A jej účastníkov obohatila o námety a skúsenosti pri organizácii ich vlastného projektu.

Ján Fakla, 9. august 2018

Foto: Ján Fakla

Účasť na medzinárodnom festivale MIMOS v Périgueux z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia