KALENDÁR

01 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s českými občanmi a ukrajinskou komunitou
7. – 9. 8. 2023, Praha, CZ

02 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s maďarskými občanmi a ukrajinskou komunitou
11. – 13. 8. 2023, Budapešť, HU

03 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity so slovenskými občanmi a ukrajinskou komunitou
14. – 16. 8. 2023, Banská Štiavnica, SK

04 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s poľskými občanmi a ukrajinskou komunitou
17. – 20. 8. 2023, Krakov, PL

05 WORKSHOP

Tvorivá dielňa medzinárodného tímu tvorcov a účinkujúcich z V4
20. – 22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

06 PERFORMANCE Firebirds HU

Profilová insenácia maďarského partnera: FREAK FUSION – CONFUSION – cirkusový kabaret
22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

07 PERFORMANCE AND SK

Profilová insenácia slovenského partnera: BOHOROVNÍ – bar cabaret noir
22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

08 PERFORMANCE Krvik Totr CZ

Profilová insenácia českého partnera Prostores: Z VYTRACENA – autorský kabaret
22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

09 PERFORMANCE Teatr KTO PL

Profilová insenácia poľského partnera: ARCADIA – pouličné predstavenie
23. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

10 HUMAN CARAVANA V4

Spoločná premiéra + 2 reprízy pilotnej inscenácie projektu ICEBREAKING
22. – 24. 9. 2023, Banská Štiavnica a periféria, SK