PARTNERI

PARTNER 1 (Poľsko)

Divadlo KTO (*1977) je jedno z najuznávanejších profesionálnych poľských divadiel s dlhoročnou tradíciou pouličných predstavení a divadla pod holým nebom. Skupina navštívila viac ako 250 miest vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch. Divadlo KTO sa zapojilo do mnohých medzinárodných projektov a je aj organizátorom medzinárodného festivalu ULICA v Krakove (36 ročníkov). Divadlo funguje pod vedením uznávaného režiséra Jerzyho Zońa. Úlohou partnera je scenáristicko-režijná supervízia a účinkovanie.

PARTNER 2 (Česká republika)

Kreatívni členovia skupiny PROSTORES z Prahy reprezentujú strednú generáciu českých umelcov a hudobníkov a združujú sa okolo kabaretného divadla KRVIK TOTR (*1991). Na projekte sa budú podieľať dvaja zakladajúci členovia skupiny Petr Novotný a Tomáš Kout, ktorí sa venujú tvorbe hier. Ich úlohou bude napísať originálny scenár založený na použití autentických materiálov zozbieraných terénnym výskumom v identifikovaných lokalitách V4, v ktorých koexistujú miestni občania a utečenci z Ukrajiny.

PARTNER 3 (Maďarsko)

Skupina nového cirkusu FIREBIRDS vznikla v Budapešti v roku 2000. Stelesňuje ju široká škála umelcov a jej repertoár pozostáva z pouličných predstavení, kabaretov, súčasného cirkusu a detského divadla. Cieľom bude osloviť divákov vo všetkých krajinách V4 prostredníctvom neverbálneho cirkusu a pohybového umenia a zmierniť závažnosť vážnych tém citlivým humorom a vizualizáciou príbehu. Ich spojenie s ukrajinskou komunitou bude nevyhnutné pre hlavný cieľ projektu: búranie bariér medzi občanmi V4 a utečencami z UA. Úloha partnera: kreatívna tvorba, účinkovanie.

PARTNER 4 (Ukrajina)

WE: MEDIA THEATER (2018) je nezávislý ukrajinský umelecký súbor pracujúci v oblasti multimediálneho divadla. Vznikol v Ľvove a jeho lídrom je mladý aktivista, režisér, scenárista a dramatik Sashko Brama, vlastným menom Oleksandr Palianychka, ktorý experimentuje na pomedzí postdokumentárneho divadla a dokumentárneho filmu. Bramove inscenácie boli uvedené na festivaloch na Ukrajine, v Poľsku, Nemecku a na Slovensku. V súčasnosti sú hlavnou témou udalosti totálnej ruskej vojny na Ukrajine. Úloha partnera: umelecká videoreportáž z výskumu.