PROJEKT

Štyri divadlá, lídrované AND (koordinátor projektu), vytvoria spoločnú medzinárodnú pouličnú inscenáciu zameranú na zbližovanie miestnych občanov V4 s odídencami z Ukrajiny. ICEBREAKING bude nonverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré prostredníctvom divadla rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách. Divadlo, ktoré búra predsudky, zobrazuje výhody globálneho spolužitia a zbližuje ľudí.