NOVINKY

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie ®

5. ročník

Centrum mesta Banská Štiavnica

25. – 27. september 2020

Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v interiéroch a exteriéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.