NOVINKY

Prihlášku na seminár nájdete na konci stránky

Chcete vytvoriť kvalitný projekt na výzvu Fondu na podporu umenia: 6.1. MESTO KULTÚRY SLOVENSKA 2022 s možnosťou získať až 300 tisíc eur, ale neviete ako na to?

1. AKO NÁJSŤ HLAVNÚ IDEU alebo Ak nemáš problém, nemáš čo riešiť
2. AKO VYBRAŤ LÍDRA A MANAŽOVAŤ TÍM alebo Len, aby sme sa nepobili
3. AKO VYTVORIŤ ÚČINNÚ DRAMATURGIU alebo Veľa tvoriť, málo troviť?
4. AKO NASTAVIŤ EFEKTÍVNU PRODUKCIU alebo Aby vás byrokracia neporazila
5. AKÝMI NÁSTROJMI DOSIAHNUŤ CIEĽ alebo Spoznaj diváka svojho, aj seba samého

 

V spolupráci a s podporou Fondu na podporu umenia organizujeme praktický seminár a zážitkový tréning CULTURE SI TY! zameraný na manažment a tvorivú dramaturgiu veľkých multižánrových akcií na modeli celoročného projektu Mesta kultúry. Lektormi sú MgA. Ján Fakla a Mgr. art. Jana Mikitková, spolutvorcovia a realizátori víťazného projektu Renovácia identity MK Banská Štiavnica 2019.

 

Čo Vás čaká?
Dvojdňové sústredenie v rozsahu 12  hodín, v ktorom prejdete praktickým procesom organizácie, prípravy a realizácie projektu MK od nosnej idey, cez vytvorenie kľúčového cieľa, prípravu projektu po umeleckých žánroch, celoročnú produkciu, zmluvné zabezpečenie, až po marketing, PR a dobrovoľníctvo. Bonusom budú 3 online vstupy odborníkov zamerané na tímlíderstvo, daňové povinnosti (audity) a environmentálne opatrenia. Absolvujete množstvo praktických ukážok umeleckých výstupov, ale aj individuálne konzultácie vašich plánovaných projektov.

 

Seminár je primárne určený pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií, odborov kultúry a osvetových pracovníkov na úrovni miest, regiónov a VÚC, pre prirodzených lídrov a aktívnych členov nezávislých kultúrnych centier a tiež pre absolventov kulturológie a manažmentu kultúry.

 

Mestá a termíny: Seminár sa uskutoční prezenčne v piatich mestách v rôznych regiónoch SR, ktoré o projekt Mesto kultúry SR 2022 prejavia najväčší záujem v rámci OPEN CALL v čase trvania otvorenej výzvy FpU, t. j. už od decembra 2020. V prípade zákazu vychádzania alebo nepriaznivej epidemickej situácie v meste a regióne sa seminár pre prihlásených uskutoční dištančne = online.

 

Podmienky: Seminár je bez účastníckeho poplatku, všetky náklady na lektorov sú hradené z FpU.
Prípadné ďalšie náklady účastníkov sú hradené nimi, resp. vysielajúcou organizáciou.
Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami ÚVZ SR.

 

Viac o výzve v Štruktúre FpU 2021, str. 204: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory
Výzva FpU č. 4/2021 z 11.1.2021: https://www.fpu.sk/attachments/article/656/Vyzva_4_2021.pdf

Záväzne sa prihlasujem na dvojdňový praktický seminár a zážitkový tréning CULTURE SI TY!

Projekt Mesto kultúry 2022 mám rozpracovaný:

Vyhovuje mi termín a miesto:

Povinné prehlásenie:

2 + 9 =